Writing for IELTS (Collins) – Tài liệu luyện thi IELTS

Writing for ielts collins ielts share

Writing for IELTS  được chia làm 12 Unit. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

Unit 1 – 11 sẽ đem đến cho bạn những bài luyện tập liên quan theo các dạng của bài thi giúp bạn rèn luyện kĩ năng làm bài; và Unit 12 là bài kiểm tra Writing hoàn chỉnh cuối cùng.

Bài mẫu IELTS Writing Band 8 và Từ vựng chủ đề Transport

Download