The Vocabulary Builder – Tài liệu ôn luyện từ vựng

The Vocabulary Builder, cuốn tài liệu trong series giáo dục nổi tiếng THE STUDY SMART, được thiết kế phù hợp học những bạn ở trình độ trung học, chú tâm vào cung cấp những kỹ năng giúp bạn nghiên cứu, tự học, và những bài tập để bạn nâng cao ngữ pháp.

The Vocabulary Builder cung cấp những trò chơi, những câu đố giúp bài học trở nên thu hút hơn, thú vị hơn. Ngoài ra, tài liệu còn đưa ra cho bạn 600 từ thường xuyên sử dụng nhưng rất hay nhầm lẫn.

Download