How to write at a band 9 level – IELTS Writing Task 1 General Module

ielts general task 1 how to write at a band 9 levelCuốn sách hướng dẫn tổng quan những gì bạn cần làm để có thể đạt Band 9 trong bài thi IELTS Writing General Module .

Lưu ý, sách tóm tắt các kỹ năng cần thiết và trình bày các khía cạnh giúp bạn hiểu cách thức ghi điểm trong bài thi Writing, đây là nguồn học liệu hữu ích và đáng tham khảo nhưng chắc chắn sẽ không là duy nhất để giúp bạn tối ưu điểm Writing.

Cách tốt nhất và nhanh nhất để giúp bạn đạt target là liên tục luyện tập với sự hướng dẫn của các IELTS Instructors.

Tất cả những ví dụ trong sách được lấy từ đề thi IELTS thực tế nhằm giúp học viên trải nghiệm độ khó của đề thi thật.

Download (PDF only)