Advanced Grammar & Vocabulary – Express Publishing

Advanced Grammar & Vocabulary ielts share

Advanced Grammar & Vocabulary – cuốn tài liệu lí tưởng về từ vựng và ngữ pháp ở trình độ nâng cao, có một cách tiếp cận giảng dạy toàn diện, sử dụng nghe, đọc và ghi chú chi tiết để giúp người học nắm vững tất cả các kỹ năng cần thiết ở cấp độ này.

Download